Địa chỉ: Đức Nghiêm
Điện thoại: 3.864.181
 22/08/16  Tin tức nhà trường  225
Tuyển sinh năm học 2016 - 2017
 28/04/16  Tin tức nhà trường  227
Ngày hội thể thao của bé
 17/03/16  Tin tức nhà trường  211
Thi đồ dùng, đồ chơi tự làm của giáo viên và triển lãm tranh của trẻ
 15/02/16  Tin tức nhà trường  227
bé chơi vận động
 15/02/16  Tin tức nhà trường  229
Vườn rau của bé
 04/01/16  Tin tức nhà trường  224
Trò chơi vận động với trẻ mầm non
 04/01/16  Tin tức nhà trường  221
Thi đồ dùng, đồ chơi cấp trường