Địa chỉ: Đức Nghiêm
Điện thoại: 3.864.181
 04/03/16  Tin tức nhà trường  132
Sinh hoạt chuyên môn caaph huyện lần 2
 16/11/15  Tin tức nhà trường  132
Hội giảng chào mừng ngày 20/11
 06/11/15  Tin tức nhà trường  131
Sinh hoạt Chuyên môn cụm I mầm non
 22/10/15  Tin tức nhà trường  135
Hội Giảng chào mừng ngày 20/10
 27/04/15  Tin tức nhà trường  133
Sinh hoạt chuyên môn cụm
 13/04/15  Tin tức nhà trường  127
Thi giáo viên giỏi cấp huyện vòng 3 chu kỳ 2013 - 2015
 26/12/14  Tin tức nhà trường  127
Thi giao vien gioi cap truong
 08/12/14  Tin tức nhà trường  145
sinh hoạt chuyên môn