Trường mầm non Ngọc Sơn được thành lập từ năm 1999  qua 25 xây dựng và phát triển đến nay  trường mầm non Ngọc Sơn có 27 cán bộ, giáo viên và nhân viên. có hơn 500 trẻ, 15 nhóm lớp. Trong 25 năm xây dựng và phát triển trường mầm non đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ.